Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

TOÀ THÁNH VATICAN VÀ DẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đức Giáo Hoàng sẽ cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam một ngoại lệ
         VATICAN POPE ANGELUS
Theo tin của Đài phát thanh Vatican đưa vào ngày thứ hai (21/1), Đức Giáo Hoàng Benedict XVI sẽ có cuộc tiếp xúc ngoại lệ mang tính cá nhân với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào hôm nay.
Doc tiếp
 http://vietnamese.ruvr.ru/2013_01_22/101922102/