Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

TÂM TRẠNG LÃO NIÊN

TÂM TRẠNG LÃO NIÊN

old car

 Ta như xe cũ chạy không xa
Mòn bánh , máy hư mãi ở nhà
Lúc mới tuyệt vời nhiều kẻ thích
Người thân , bạn quí đến thăm ta .


Hình ảnh Yahoo

small boat in stromy sea 
Ta như tàu nhỏ , lắm phong ba
Chuyên chở lâu năm khắp nước nhà
Mòn mỏi , đau lòng nhìn quốc biến
Cuối đời - bỏ xác ở nơi xa !
   old oak 2

  Ta như cây cổ thụ sân nhà Bóng mát cháu con - chắn bão qua
 Cằn cổi , gảy cành , khan nhựa sống Trông chờ tin nhạn - các con xa !                             od buffalo

Ta như trâu yếu lúc chiều tà
Ra sức kéo cày giúp thế gia
Trả nghiệp xong rồi - nằm tưởng nhớ…
Sức tàn , lực kiệt chẳng còn xa !
 old horse
Ta như ngựa chiến mãi xong pha
Mỏi mệt , đau chân lúc tuổi già
Luyến tiếc thời xuân bao mộng đẹp !
Qua rồi số phận phải bôn ba.


   do nat

Ta như đò nhỏ giúp sang sông
Đưa khách bốn phương lúc rạng đông Thời gian mục mát - nằm tàn tạ !
Tự hỏi mọi người có nhớ không ?castle in ruins Ta như ngôi biệt thự tan hoang
Hư hoại nhiều năm , không chỉnh trang Thuở mới khánh thành lộng lẩy lắm ! Không gi tồn tại với thời gian . ( 1 )
   fruit laden tree                                      

Ta như trái chín ở trên cây
Gió bão đong đưa sắp rụng đầy
Muốn thấy cháu con vui hưỡng quả Những ngày còn lại thế gian này !
 geese
Ta như những cánh chim xa quê
Mong đợi có ngày bay trở về
Khi đất nước thanh bình tự chủ
Nhưng tàn đời vẫn sống trong mê!
 empty hands


Ta như sương khói lúc chiều đông
Tươi tỉnh phút giây cũng động lòng
Hơi thở ra rồi , không trở lại
Cuộc đời huyễn mộng – Có thành Không ! ( 2 )


Minh Lương – Sung Trương Cali , ngày 07 tháng 01 năm 2009 ( 1 ) Theo giáo lý Đạo Phật , bất cứ vật gì có hình tướng như thân người chẳng hạn , đều phải qua 4 giai đoạn : Thành , Trụ , Hoại , Không hoặc Thành ,Trụ , Hoại , Diệt . ( 2 ) ‘’ Sắc Không ‘’ theo Phật Giáo : ‘’ Có ‘’ ( Sắc ) trở thành ‘’ Không ‘’ và ‘’ Không ‘’ trở thành ‘’ Có ‘’ . ‘’Có ‘’ là mọi vật có hình tướng , do duyên kết hợp , không có tự tánh . Khi duyên tan rả , trở thành ‘’ không ‘’ ( Không có tự tánh, chứ không phải là chân không hay là không có .) Thân người do Đất , Nước , Gió , Lửa ( Tứ đại ) duyên hợp lại , không có tự tánh , gọi là Có . Khi hết duyên , thân tứ đại tan rả , trở thành Không . Đó là theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi . Xin quí vị cho biết tôn ý để học hỏi thêm.