Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30/4 TRÊN KHẮP NĂM CHÂU

1. CANADA
 Lễ Truy Điệu Tại Đài Tưởng Ni ệm Oakville, Ontario, Canada-- APRIL 2013
Fr: Dam trung Phanhttp://www.youtube.com/watch?v=jt9KS2s3iGg

2. HOÀ LANhttp://www.congdonghoalan.com/vietnamese/
https://picasaweb.google.com/100482774022212245243/28April2013_CDHLTochucQuocHan30thang04?authkey=Gv1sRgCPCJo5bZzYmmhgE   3. PHÁP Fr: BMH* Guillaume Phan http://vanphongliendoixahoi.blogspot.fr/2013/04/bieu-tinh-quoc-han-chieu-27042013-tai.html   4. HOA KỲ *176 Photos - Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 tại San José do Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc California USA đảm trách. https://www.adoberevel.com/shares/35161594c34149ea842b9b7a71079ece/albums/5e13d97524fb475eb0cacdb4a95a2923

*Lễ giỗ Quân Dân Cán Chính VNCH tại TTSH Khu Hội San Jose http://www.youtube.com/watch?v=7_YrKxzqoOY

*Hình Lễ Quốc-Hận 2013 Tại Grand Prairie (Vùng Dallas & Fort Worth) Texas Ngày 27-4-2013 (Cao-Vững) https://plus.google.com/photos/100727838208742198909/albums/5872013038049948065?banner=pwa *Hình Lễ Tarrant County Tuyên-Bố Ngày Quốc-Hận Và Tưởng-Niệm & Vinh-Danh Thiếu-Tướng Đỗ-Kế-Giai https://plus.google.com/photos/100727838208742198909/albums/5872721301927803905?banner=pwa *Sinh họat Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 38 tại Vùng Thủ Đô HTĐ và Phụ cận… https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5872824428020728625?banner=pwa