Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

VỀ GIÀ SỐNG RA SAO ? (1)

1. LIVING ALONE WITH DEMENTIA AT 92  
   Remaining independent with Alzheimer’s disease
  Với chế độ ăn uống lành mạnh ,cân bằng dinh dưỡng, thể dục( tài chi), vận động trí óc, nghỉ ngơi, cùng sự hỗ trợ của gia dình, bằng hữu và nhửng dich vụ của nhà nước ..vẫn có thể kéo dài cuộc sống tự lập mặc dầu ở tuổi 92 và bắt đầu lú lẫn..
 http://www.youtube.com/watch?v=BGLBytHHg6Y
 2. LỜI CHA GIÀ NÓI VỚI CON GÁI
  Dù được  sống trong sự chăm sóc ân cần  của con cái hiếu thảo nhưng rồi cũng  đên lúc phải tự ý dứt bỏ mà vào nhà dưỡng lảo vì  tình trạng sức khoẻ  xuy xụp  khiến mình trở thành gánh nặng quá tải… http://caonienbachhac.blogspot.ca/2010/06/loi-cha-gia-noi-voi-con-gai.html#more