Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

VI-RÚT CÚM GIA CẦM MỚI


Một dòng vi-rút cúm gia cầm mới H7N9 hiện đang hoàn hành tại Trung quốc.

CM GIA CẦM
Tổ chức Y tế Quốc tế và các đối tác đang theo dõi chặt chẽ tình hình và các chuyên gia về cúm trên toàn cầu đang nỗ lực tìm hiểu vể dòng vi-rút mới này .
Bàì viểt dưới đây tóm lược những điều cơ bản được biết về cúm H7N9 này
      http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_506.htm

  

  cum gia cam 2 ( Theo RFI) Sáng 05/4 Thượng Hải đã cho đóng cửa khu chợ Hồ Hoài (Hu Huai) bán gia cầm, chim chóc sống “ nhằm bảo vệ sức khoẻ công chúng". Trước đó thành phố cũng đã cho tiêu hủy 20.000 con gia cầm ở khu chợ ở Thượng Hải và cho phunthuốc khử trùng  ở chợ và ở các đường phố chung quanh. ( hình RFI )
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130405-them-mot-ca-tu-vong-vi-virut-cum-gia-cam-moi-tai-trung-quoc