Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

TIN BUỒN

TUONG BACH 
Ông NGUYỄN TƯỜNG BÁCH
 đã  từ trần ngày 11 tháng 5 năm 2013
 tại Fountain Valley, Orange County, California, Hưởng thọ 98 tuổi. 
                         
Linh cữu được quàn tại Westminster Memorial Park,
địa chỉ: 14801 Beach Blvd Westminster CA 92683
800-877-1175 . 714-893-2421

Ngày giờ thăm viếng:
 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2013 từ 5:00 PM – 8:00 PM
Thăm viếng và cử hành lễ:
Thứ Bẩy, ngày 25 tháng 5 năm 2013 từ 9:00 AM – 12:00 PM (Quan khách phát biểu ý kiến từ 11:00 – 12:00) tại Westminster Memorial Park, Mortuary Chapel.
An táng tại nghĩa trang Rose Hill Memorial.
Linh cửu sẽ rời Westminster Memorial Park vào trước 1:00 PM. Bản đồ đến nghĩa trang sẽ được cung cấp.

Các con:
Trưởng nam Nguyễn Hứa Kiên, vợ Ninh Mỹ Dung, và các con Trưởng nữ Nguyễn Hứa Lan, chồng Lưu Hán Tuyền, và con
Thứ nữ Nguyễn Hứa Linh, chồng Tào Cảnh Nguyên, và con Nguyễn Hứa Loan, chồng Đàm Văn Vĩ, và con
Nguyễn Hứa Anh, chồng Lý Trung Nhân, và con
Nguyễn Hứa Trân, chồng Jenkin Dunn, và các con  

Các cháu:
Con Ông Nguyễn Tường Thụy Nguyễn Tường Hùng Nguyễn Tường Bá Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Tường Lưu Nguyễn Thị Nhật Nguyễn Tường Quý Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Tường Cường
Con Ông Nguyễn Tường Cẩm Nguyễn Tường Tâm
Con Ông Nhất Linh Nguyễn Tường Tam Nguyễn Tường Việt Nguyễn Tường Triệu Nguyễn Tường Thạch Nguyễn Tường Thiết Con Ông Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long Nguyễn Minh Thu Nguyễn Tường Ánh Nguyễn Lân Nguyễn Từ Dung
Con Bà Nguyễn Thị Thế Nguyễn Kim Tuấn Nguyễn Kim Dũng Nguyễn Kim Sơn Nguyễn Thị Tuyết Nguyễn Cao Thị Liễu
Con Ông Thạch Lam Nguyễn Tường Lân Nguyễn Tường Kim Nhung Nguyễn Tường Đằng Nguyễn Tường Giang

Tang gia đồng khấp báo Xin miễn phúng điếu 

 TIỂU SỬ - Cụ Nguyễn Tường Bách sinh năm 1916 tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, từ một gia đình gốc làng Cẩm Phô, phủ Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam dời ra sinh sống tại miền Bắc từ hai đời trước. Trừ người anh cả Nguyễn Tường Thụy là công chức không dính líu đến văn nghệ và chính trị, các người em em còn lại: Nguyễn Tường Cẩm, Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam, Tứ Ly, Hoàng Ðạo - Nguyễn Tường Long, Nguyễn Thị Thế, Thạch Lam - Nguyễn Tường Lân, và người em út, Viễn Sơn - Nguyễn Tường Bách, đều là những người tham dự vào văn chương. Từ thời trẻ, Nguyễn Tường Bách đã viết báo, làm thơ, viết truyện ngắn đăng trên hai tờ báo Phong Hóa và Ngày Nay.
Từng theo học trường Bưởi, trường Albert Saurraut, đại học Y Khoa Hà Nội, tốt nghiệp bác sĩ năm 1944.
Năm 1939, cụ tham gia đảng Ðại Việt Dân Chính cùng Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Gia Trí, Khái Hưng, Nguyễn Tường Long, v.v... Năm 1942 Thạch Lam qua đời, Nguyễn Tường Bách phụ trách nhà xuất bản Ðời Nay.
Năm 1943 Ðại Việt Dân Chính hợp nhất với Việt Nam Quốc Dân Ðảng.
Năm 1945 VNQDÐ kết hợp với Ðại Việt Quốc Dân Ðảng dưới danh nghĩa chung Quốc Dân Ðảng.
Tháng Ba năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp, cụ làm giám đốc tờ Ngày Nay bộ mới với sự cộng tác của Khái Hưng, Hoàng Ðạo, hô hào độc lập, dân chủ.
Tháng Năm năm 1945 Việt Minh cướp chính quyền, cụ cùng với Việt Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội, Việt Nam Quốc Dân Ðảng ra hoạt động công khai. Ông giữ chức ủy viên trung ương, phụ trách tờ Việt Nam chống đối chính sách của đảng Cộng Sản, rồi phụ trách công tác tuyên truyền, công tác tổ chức đảng.
Cụ sáng lập Quốc Gia Thanh Niên Ðoàn, giữ chức nhiệm đoàn trưởng.
Tháng Năm, 1946, tình thế cấp bách cụ lên Ðệ Tam Chiến Khu (gồm từ Vĩnh Yên tới Lao Kay), phụ trách chỉ huy bộ cùng với Vũ Hồng Khanh. Tháng Sáu, 1946, Việt Minh tăng cường vũ trang công kích, Tháng Bảy phải rút lên Yên Bái, Lao Kay. Tháng Tám, 1946 cụ sang Trung Quốc hoạt động ngoại viện và liên lạc với các tổ chức người Việt ở hải ngoại.
Cuối năm 1946 cụ lập gia đình với bà Hứa Bảo Liên tại Côn Minh.
Năm 1947, cụ từ Vân Nam sang Hồng Kông. Quốc Dân Ðảng không tán thành giải pháp Bảo Ðại với những điều kiện Pháp đưa ra và chủ trương tiếp tục hoạt động bí mật.
Tháng Tám, 1948, Hoàng Ðạo đột nhiên mất trên xe lửa từ Hồng Kông về Quảng Châu.
Tình thế Trung Quốc biến chuyển. Một số anh em trở về quốc nội. Vì không muốn trở về khu Pháp, cụ cùng một số anh em ở lại Trung Quốc. Từ năm 1950 cụ hành nghề bác sĩ tại Phật Sơn, Quảng Ðông, cho tới khi về hưu.
Năm 1988 cụ di dân sang Hoa Kỳ, định cư tại Nam California.
Ở hải ngoại cụ tiếp tục hoạt động cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, góp sức vào sự đoàn kết và tổ chức một số phong trào liên minh và mặt trận. Cụ là một trong những sáng lập viên, và sau giữ chức cố vấn của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và là tác giả cuốn tiểu thuyết Trên Sông Hồng Cuồn Cuộn và tập hồi ký Việt Nam Một Thế Kỷ Qua phần I (1998) và phần II (2001). Cụ viết nhiều bài bình luận và bút ký cho một số báo hải ngoại, dưới bút hiệu Viễn Sơn./.