Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

HÌNH ẢNH VIỆT NAM

Fr: Nguyen thuy Chau*Ngolaogia
NHỮNG HÌNH ẢNH XƯA HIẾM QUÝ
vietnam
Nơi đây có chứa  cả  một kho tàng hình ảnh quý báu. Nhiều hình ảnh thật xưa, có giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam tưởng không bao giờ được coi. Xin mời vào : http://www.flickr.com/photos/ 13476480@N07/sets/eE

Một tài liệu quý giá ! Rất hay chưa từng thấy . Thu thập công phu và hay quá. Đằng sau mỗi một tấm hình nhỏ mặt tiền (click vào mỗi tấm hình) là cả trăm hoặc vài chục tấm hình khác, tổng cộng có lẽ phải là cả ngàn tấm hình hoặc hơn nữa! Xem phải nhiều ngày, nhiều tuần lễ, nhiều tháng, nhiều năm mới hết./.