Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

NGƯỜI ÚC GỐC VIỆT TRÊN CHÍNH TRƯỜNG ÚC ĐẠI LỢI

Trong cuộc bầu cử liên bang Úc 2013 có bao nhiêu ứng cử viên gốc Việt và họ đã thể hiện như thế nào?uc ung cu vien

( Theo Radio Australia )Cuộc Bầu cử liên bang Úc năm 2013 đã khép lại với người thắng, kẻ bại.
Tham gia cuộc bầu cử liên bang Úc năm nay có khoảng 1.117 ứng viên trong đó có 6 chính khách là người Úc gốc Việt.
 Ảnh :John Nguyễn và cha mẹ của anh trong chiến dịch tranh cử. (Nguồn ảnh: facebook.com
-3 đại diện cho Đảng Tự Do : Ô.Ô * John Nguyễn (Chishoml); * Andrew Nguyễn, Oxley (Queensland); * Andrew Nguyễn, Fowler (New South Wales)
-1 đại diện cho Đảng Family First tại Tây Úc: Ô. Chế Tâm Nguyễn, Cowan (Tây Úc)
-1 đại diện của Đảng Palmer United tại Nam Úc:Cô Huỳnh Ngọc Châu, Port Adelaide (Nam Úc)
- 1 đại diện của Đảng Xanh vào thượng viện : Cô Trương Thị Việt Hương (Victoria)

Chi tiết :
 http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2013-09-09/c%C3%A1c-ch%C3%ADnh-kh%C3%A1ch-%C3%BAc-g%E1%BB%91c-vi%E1%BB%87t-trong-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-li%C3%AAn-bang-2013/1188033