Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

BẮT ĐẦU ĐÓNG CỬA TRONG TRẬT TỰ

BẮT  ĐẦU ĐÓNG CỬA TRONG TRẬT TỰ
MỘT PHẦN CÁC CƠ QUAN LIÊN BANG HOA KỲ
 
quoc hoi my ( Theo BBC) Thời hạn chót vào lúc giữa đêm 30/9 đã trôi qua mà Hạ viện không thông qua ngân sách hoạt động cho năm tới.
Chính phủ Mỹ đã bắt đầu từ 1/10  “đóng cửa một cách trật tự”một phần các cơ quan liên bang.
  Đây là lần đầu tiên trong vòng 17 năm nước Mỹ trải qua tình trạng như vậy.

 Các công viên quốc gia và các viện bảo tàng Smithsonian đóng cửa, lương hưu và trợ cấp cựu chiến binh ̃ bị tạm ngừng chi trả trong khi các hồ sơ xin thị thực  phải nằm chờ. Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra thông báo yêu cầu quân nhân tiếp tục thi hành nhiệm vụ như thường còn đa số các nhân viên dân sự thì ở nhà không đi làm.
Tuy nhiên các hoạt động thiết yếu khác như kiểm soát không lưu và an toàn thực phẩm vẫn được tiếp tục.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/10/131001_us_potential_shutdown.shtml