Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

TIN TỨC CAO NIEN 4 THÁNG 10,2013

SENIOR1) Thành phần cao niên , tuổi từ 60 trở lên, trên toàn cầu sẽ đạt tới con số hơn 2 tỉ người vào năm 2050 . Liên Hiệp Quốc và tỗ chức HelpAge International đã tiến hành một cuộc điều tra xem liệu chính quyền các quốc gia đả sẵn sàng cho việc hổ trợ đời sống của thành phần xã hội này chưa. Kết quà được trình bày trong bài viết dưới đây http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_3_24.htm


 CLIMATE CHANGE 2
2) Uy ban Liên chính phủ vể Thay đổi Khí hậu (IPCC) của Liên Hiệp Quốc nhóm hop tại Stockholm vào cuối tháng chín vừa qua. đã đưa ra một viễn ảnh không tốt nếu thế giới không đồng tâm giàm bới khí thải có tác dụng nhà kiếng
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_571.htm