Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

CHUNG QUANH VẤN ĐỀ OBAMACARE

*Thi trường giao dịch bảo hiễm sức khoẻ đã hoạt động được hơn một tuần lể nhưng vẩn còn nhiểu ngưới dân tại Mỹ vẫn chưa biêt rõ các quyền lợi mà luật cải tổ y tế Obamacare đem lại cho họ và  cũng không hiểu tại sao Hạ Viện Công hòa lại chống đối quyết liệt việc thi hành luật này.
Bài viết dưới đây hi vọng có thễ giúp quí bạn hiểu rõ hơn các vấn để trên .
http://tintuccaonien.com/docs/docs_9/9_3_85.htm