Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

RA MẮT PHIM

Fr: Nguyen Hưu Dinh
     Xin gởi đến các bác , chú cô dì
      Hình  ảnh ngày ra mắt phim
    “ Âm  Mưu Giầy gót Nhọn ”
       ( How to fight in six-inch heels)
fight in six-inch heels 3 

Phim sẽ được chiếu tại Mỹ
 khoảng tháng Hai , 2014


Cháu Timothy Bui: Producer;
 Hàm Trần : Director ;
 Kathy Uyên : nữ tài tử chính


 http://anyarena.com/en/photos/album/how-   to-fight-in-six-inch-heels-premiere-1675                                                                      --Timothy L. Bui

                                                           *****

 fight in six-inch heels.2 fight in six-inch heels