Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

THƯỞNG THỨC NHẠC GIOVANNI MARRADI

Fr: Kim Oanh P* NhómTLW* Allentrinh
Mùa Thu . . .
nghe nhạc tình của tài danh pianist composer GIOVANNI MARRADI …
                          
                                        http://www.giovanni.com

GIOVANNI 2

       50 non-stop. . . lovely songs and pictures on Tube : http://www.youtube.com/watch?v=lRSe0FcQNHg&list=RD02mnwqy7q_Ff8


47 non-stop. . . http://www.youtube.com/watch?v=7WnT1QXlGvQ&list=RD02Owl3NnFhnV4

                                   GIOVANNI