Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

CƯỜI .. TỤC MÀ THANH

CÔ GIÁO HỒ XUÂN HƯƠNG  RA CÂU ĐỐ CHO THẦN ĐỒNG MẼO 5 TUỔI
Fr: Khanh Bui
A TEACHER AND A first-grade teacher, Ms. Ho , was having trouble with one of her students.
For weeks the teacher asked, 'Harry, what's your problem ?'
Every time Harry answered, 'I'm too smart for the 1st grade. My sister is in the 3rd grade and I'm smarter than she is! I think I should be in the 3rd grade too !'

Ms. Ho had had enough.
She took Harry to the principal's office.
While Harry waited in the outer office, the teacher explained to the principal what the situation was. The principal told Ms. Ho he would give the boy a test. If he failed to answer any of his questions he was to go back to the 1st grade and behave. She agreed..
Harry was brought in and the conditions were explained to him and he agreed to take the test.
Principal : 'What is 3 x 3 ?'
Harry : '9.'
Principal : 'What is 6 x 6 ?'
Harry : '36.'
And so it went with every question the principal thought a 3rd grader should know.
The principal looks at Ms. Ho and tells her, 'I think Harry can go to the 3rd grade.'
Ms. Ho says to the principal,' Let me ask him some questions.'
The principal and Harry both agreed.

Ms. Ho asks, 'What does a cow have four of that I have only two of ?'

Harry, after a moment: 'Legs.'
  leg cow  leg human 2

Ms Ho : 'What is in your pants that you have but I do not have ?'
The principal wondered why would she ask such a question !
Harry replied : 'Pockets.'

pocketpocket 2

Ms. Ho : 'What does a dog do that a man steps into ?'
Harry : 'Pants..

'pant (dog)pant (trousers)
 A dog  pants : con chó  le lưởi thở hổn hển
pants : cái quần 
                                                
Ms. Ho : What starts with a C , ends with a T , is hairy, oval, delicious and contains thin, whitish liquid ?'

The principal sat forward with his mouth hanging open.
Harry : Coconut.'
coconut 

Ms . Ho :' What goes in hard and pink then comes out soft and sticky ?'
The principal's eyes opened really wide and before he could stop the answer,

Harry replied, 'Bubble gum.'
   bubble gum 1bubble gum 2

Ms. Ho : 'What does a man do standing up, a woman does sitting down and a dog does on three legs ?'
The principal was trembling.
Harry : 'Shake hands.'

shake hand menshakehand ladyshakehand (dog)


Ms. Ho : 'What word starts with an 'F ' and ends in ' K ' that means a lot of heat and excitement ?'
Harry : 'Fire truck.'

Firetruck

HEATEXCITEMENT
 Heat:sức nóng     excitement : cảm xúc mạnh

FIRE TRUCK 2FIREFIGHTER 

The principal breathed a sigh of relief and told the teacher,' Put Harry in the fifth-grade, I got the last seven questions wrong.
………………….
Minh họa :  Bách Hạc -  Photos Internet
..............

Thế là ông hiệu trưởng đã cho trò Harry lên lớp 5.Ông thú nhận  đã đoán trật lấc tất cả 7 câu đố của cô giáo Hồ.
Nhưng ông đã đoán như thế nào và vì sao ông đã đoán như vậy?

Chẳng hạn như câu 6 : “Để làm việc ấy, đàn ông thì đứng, đàn bà thì ngồi còn con chó thì đứng 3 chân ( một chân ghếch lên)?
 
Ông đã nghĩ tới những hình ảnh quen thuộc :
peeing man peeing woman peeing dog
Do đó ông đã chọn :  TO PEE ( tiểu tiện)

Câu 7 : Chữ gì bắt đầu bằng  F , tận cùng bằng  K  có nghỉa nhiều sức nóng (heat) và cảm xúc mạnh (excitement) ?
Heat làm ông nghĩ tới những hình ảnh to be in heat /on heat
( tình trạng kích thích về sinh dục của động vật có vú)   :
heat dog heat cat EXCITEMENT 2
rồi heat và enthusiasm đưa tới những hình ảnh :
HEAT EXCITEMENTHEAT 2

 Hơn nửa  cái chữ mà “ bắt đầu bằng F, tận cùng bằng  K”  ông kết luận  phải là chử FUCK ( giao cấu ) - chữ rất tục nên  phải nói tắt là f… viết tắt f..k  ( y như trường hợp chữ  Đ..  trong tiếng Việt )./

                                     *****

Người lớn ( giàu kiến thức ) :  nghe thanh ,nghĩ ra tục ( dỉ nhiên nghe tục sẽ nghĩ tục hơn)
Trẻ em ( ngây thơ ) : nghe tục, nghĩ ra thanh
Cho nên người xưa khuyên : Hãy có được một bộ óc giàu kiến thức cùng với cái nhìn hồn nhiên của trẻ thơ.