Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

TIN BUỒN

Fr: Viet Do

Luật sư NGUYỄN PHƯỚC ĐẠI
 Khuê Danh : Suzanne Nguyễn Quỳnh Anh
 Nguyên Luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn
Đã từ trần ngày 10-10-2013
 Tại Sài Gòn Việt Nam

funeral wreath 4   
                                                                     PHÂN ƯU  Nhận được tin buồn :  Luật sư NGUYỄN PHƯỚC ĐẠI Khuê Danh : Suzanne Nguyễn Quỳnh Anh Nguyên Luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn Đã từ trần ngày 10-10-2013 Tại Sài Gòn Việt Nam  Chúng tôi thành kính chia buồn cùng Gia đình và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh cố  luật sư Nguyễn Phước Đại. sớm hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi cõi vĩnh hang. - Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ- Các đồng môn luật khoa Sài gòn, đồng nghiệp luật sư và đồng ngành tư pháp Việt Nam Cộng Hòa hiện ở Houston, Dallas, San Antonia và Austin, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ                                               --