Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

TIN TỨC CAO NIÊN

Bản tin ngày 31 tháng 12 năm 2013
* Năm 2013 đã chứng kiến nhiều đột phá y học quan trọng. Chi tiết được trình bày trong bài viết dưới đây:

http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_258.htm

* Những thay đổi trong việc dùng thuốc hạ huyết áp cho những người cao niên tuồi từ 60 trở lên
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_257.htm

* Giải trí cuối năm. Hơn 100 vở kịch hay
http://tintuccaonien.com/docs/docs_10/10_8_34.htm

Chúc Qúi Vị một Năm Mới vui vẻ Hạnh phúc