Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

30/4/2014 : BIỂU TÌNH TẠI HOUSTON

Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận/ Uỷ Ban Đấu Tranh Chính Trị Kính mời đồng bào tham gia cuộc biểu tình trong khoảng thời gian từ 12g trưa tớí 2g  ngày 30 tháng 04/2014 trước Lãnh Sự Quán Cộng Sản Việt Nam 5251 Westheimer Rd. Houston TX 77058

VIETNAMESE COMMUNITY OF HOUSTON & VICINITIES
Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận
7100 Clarewood Dr, Houston, TX.77036Uỷ Ban Đấu Tranh Chính Trị
Kính thưa Qúy vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn giáo, các tổ chức đấu tranh, Hội Đoàn Quân Đội, Hội Ái Hữu, các cơ quan truyền thông, báo chí và toàn thể Quý đồng hương.
Để đánh dấu lại chặng đường lịch sử, ngày 30/04/1975, là một biến cố đau thương của dân tộc và đất nước; ngày Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm được miền Nam gieo thêm bao tội ác giết hại, tù đày hàng trăm ngàn Quân Dân cán chính miền Nam VN, đẩy nửa triệu người trốn chạy chế độ cộng sản phải bỏ mạng trên biền Đông, trong rừng sâu nước độc để tìm Tự Do.
39 năm trôi qua, chúng ta ly hương càng nhìn thấy rõ 39 năm cộng sản VN cầm quyền cai trị, tiếp tục hung bạo đàn áp, bắt bớ giam cầm những người công dân yêu nước bất đồng chính kiến với chế độ độc Đảng độc quyền, xâm phạm nhân quyền, bức hại dân chủ của đồng bào Việt trong nước trầm trọng và tệ hại hơn nữa, chế độ đã lộ rõ thành phần lãnh đạo này là tập đoàn bán nước hại dân.
Để tưởng niệm những nạn nhân của chế độ cộng sản VN đã phải bị bức tử trước và sau ngày 30/04/1975, và để tranh đấu cho đồng bào trong nước đang còn bị đàn áp phải gánh chịu nhục nhằn lầm than. 30/04/2014 năm nay, cùng với khí thế người Việt Nam khắp nơi trên thế giới, chúng ta hãy cùng nhau có hành động rõ ràng với nhà cầm quyền cộng sản VN, mà thực tế là Tòa Lãnh Sự của chúng đang tọa lạc ngay tại thành phố Houston, nơi cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản đang cư ngụ. Chúng ta tụ họp đồng thanh lên án cộng sản VN vi phạm nghiêm trọng 26 điều khoản đã cam kết với Công Ước Quốc Tế về quyền con người là: công dân được quyền mưu cầu hạnh phúc, Tự Do Tôn Giáo, Chính trị, Ngôn Luận, v.v
Trên tinh thần đó, Ủy Ban Đấu Tranh Chính Trị Cộng Đồng Houston & VPC quyết định tổ chức cuộc biểu tình trong khoảng thời gian từ 12g trưa tớí 2g đúng trong ngày 30 tháng 04/2014 trước
Lãnh Sự Quán Cộng Sản Việt Nam
5251 Westheimer Rd. Houston TX 77058
Ủy Ban đấu tranh chính trị kính mời gọi Quý vị có lòng quan tâm đến vận mệnh của dân tộc và đất nước VN, xin hãy dành chút thời gian đến tham gia thật đông, thể hiện tính bất khuất của chúng ta, quyết chí yêu cầu cộng sản Việt Nam phải trả lại quyền lãnh đạo đất nước lại cho toàn dân Việt Nam. Sự hiện diện đông đảo của chúng ta biểu tình trong ngày biến cố lịch sử này, là một hổ trợ cần thiết cho công cuộc đấu tranh của toàn dân Việt đòi công lý và công bình cho dân tộc quê hương Việt Nam
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc với:
Cô Anh Trinh
(713-391-9843),
Ô. Đặng Quốc Việt
(832-670-5313);
Ô. Lê văn Sương
(832-524-3006),
Ô. Trịnh Du
(713-253-2110),
Ô. Phạm Hồng Phúc
(832) 367-5590,
Ô. Lê văn Sanh
(281) 536-5683,
Ô. Nguyễn Thực
(832) 287-5408.