Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

TIN TỨC CAO NIỂN

Nguyệt thực toàn phần vào ngày 15 tháng 4 năm 2014
Nguyệt thực (hay còn gọi là Mặt Trăng máu) hiện tượng thiên vănkhi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất , đối diện với Mặt Trời . Trên tất cả các điểm nằm ở bán cầu Trái đất quay về Mặt Trăng đều có thể nhìn thấy nguyệt thực.

Nguyệt thực bán phần (penumbra) khó nhìn thấy bằng mắt thường do ánh chói của Mặt Trời giảm thiểu.
Khi nguyệt thực toànphần (numbra) diễn ra, tia Mặt Trời trước khi đến được Mặt Trăng đã chiếu vào chóp bóng của Trái Đất và bị khí quyển Trái Đất khúc xạ. Các tia sáng bước sóng ngắn đã bị cản lại hết, chỉ còn các tia có bước sóng dài (đỏ, cam) xuyên qua, do đó, Mặt Trăng thường hiện ra dưới màu đỏ nhạt.
Nguyệt thực vào ngày 15 tháng tư là nguyệt thực đầu tiên trong số hai nguyệt thực toàn phần trong năm 2014 và là nguyệt thực đầu tiên cũa bộ tứ nguyệt thực (tetrad) tức là nhóm bốn nguyệt thực xẩy ra kế tiếp cách nhau sáu tháng một . Bộ tứ nguyệt thực kỳ này bao gồm các nguyệt thực vào những ngày 15/4/2014, 8/10/2014, 8/4/2015 và 28/9/2015.

Nguyệt thực ngày 15 tháng tư này sẽ được thấy rõ tại vùng Thái bình dượng bao gồm Úc và Tân tây lan, Bắc và Nam Mỹ.

  Tài liệu tham khảo thêm

'Blood Moons' Explained: What Causes a Lunar Eclipse Tetrad? (Infographic)