Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

CƯỜI CHÚT CHƠI :KHÓ TIN MÀ CÓ THIỆT

Fr: Hop Bui
1. Lắc léo s đời  !
Tin Stuttgart- Đức: Demetrius Sopoulos, 29 tuổi, có vợ là Traute một thời là hoa khôi. Hai người rất muốn có con, nhưng y khoa chẩn bệnh là chồng Sopoulos không có con được !
 Hai người đi đến quyết định thuê Frank Maus làm tình với Traute để có con. Vì Maus là chỗ láng giềng quen thuộc dễ đi lại và Maus khỏe mạnh, mới 34 tuổi, có gia đình, vợ và 2 con.  Maus thuyết phục vợ mình cho mình làm việc này vì có tiền thêm. Sau 6 tháng Maus siêng năng hì hục làm việc 72 lần, mà không có kết quả gì. Sopoulos yêu cầu Maus đi khám y khoa, kết quả cho biết là  Maus cũng mắc bệnh không có con được. Sopolous đòi trả lại tiền, Maus không chịu. Vụ kiện ra tòa, thử DNA của 2 con của vợ chồng Maus, hai đứa đó không phải là con của Maus và vợ Maus thú nhận là có 2 đứa con với người khác !
lac leo cuoc  doi

__._,_.___
2. Shot from the Side
  After marrying a much younger  woman, a 93-year-old man visited his doctor and announced they were expecting a baby.
“Let ne tell you a story,”said the doctor.
“ An absent-minded fellow went hunting, but instead of a gun, he picked up an umbrella. 
Suddenly a lion charged him. Pointing his umbrella at the lion,he shot and killed the animal on the spot.”
“ Impossible!”exclaimed the old man. “ Somebody must have shot from the side!”
“Exactly ,”replied the doctor.

                                                      dead lion