Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

TIN BUỒN

Vô cùng thương tiếc báo tin:
Ông  NGUYỄN KIM BÀO
Cựu Đại tá  QLVNCH /Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị
Sinh ngày 09 tháng 05 năm 1931 tại Quảng Yên Việt Nam
Đã từ trần  lúc 07 giờ 49 phút sáng ngày 02 tháng 04 2014 tại Arlington,Texas nhằm ngày 03 tháng 03 âm lịch năm Giáp Ngọ
Hưởng thọ 83 tuổi
Linh cữu được quàn tại Funeral Home
   702 - 8th Ave. Fort Worth,Texas 76104
                                                 funeral wreath

Cáo phó Gia Đình
https://drive.google.com/file/d/0BzTtsb_fw3P0LTJJOVd5N3ljSmM/edit?usp=sharing