Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

TIN TỨC CAO NIÊN

Bản tin ngày 25 tháng 7 năm 2014
* Tình hình thể giới hiện đang rối tung tại nhiều nơi. Cầu mong đại chiến sẽ không xẩy ra vì nếu vũ khí  hạt nhân  được sử dụng thì tai họa sẽ hết sức ghê gớm:                      http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_624.htm

* Trong thời đại tín học này, chiến tranh sẽ hoàn toàn khác hẳn  trước với những trang thiết bị điện tử mới lạ . Bài viết dưới đây cho chúng ta một cái nhìn khái quát về một số thiết bị quân sư tân kỳ           http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_625.htm

* Thực phẩm và bệnh tật                  http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_391.htm                    http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_2_323.htm                    http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_392.htm                     http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_2_322.htm                    http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_594.htm

*Lời tâm sư cùng các ban…già            http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_336.htm