Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

TIN BUỒN

Fr:Sung Truong*Ngoan Nguyen*Hieu Tran*Ngoc Vu*Phuc Nguyen*vmngoc
Hội CSV/QGHC Texas vừa đuọc tin:
GS NGUYỄN THỊ HUỆ 
Tiến Sĩ Chính Trị
Giáo Sư Học Viện Quốc Gia Hành Chánh
vừa từ trần ngày 2 tháng 7 năm 2011 tại Houston, Texas.

Hưởng thọ 82 tuổi


Tang lễ sẽ được cử hành tại : Nhà quàn Forest Park (Vĩnh Cửu), 2454 Dairy Asford, Houston Texas*
*Thăm viếng:Thứ Tư 6/7/2011:  9:00 giờ sáng – 1:00 giờ trưa; 2:00 giờ trưa  - 9:00 giờ tối
*Hỏa thiêu: Thứ sáu 8/7/2011 lúc 10:00 giờ sáng

Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh cố Giáo Sư sớm về cõi vĩnh hằng.
  .
                              chia buon