Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA CUỘC ĐỜI

Fr: SungTruong*Dieu Nguyen*Hung nguyen*MinhHoang
THE TRUE MEANING OF LIFEDalaiLama
1. We are visitors on this planet.
We are here for ninety or one hundred years at the very most.
During that period, we must try to do something good, something useful, with our lives.
If you contribute to other people’ s happiness,
you will find the true goal, the true meaning of life."
H. H. The 14th Dalai Lama
"Chúng ta là những lữ khách trên hành tinh này.
Chúng ta có mặt ở đây nhiều lắm là chín mươi hay một trăm năm.
Trong quãng thời gian đó, với cuộc đời của chúng ta, ta phải cố gắng làm những điều tốt lành và ích lợi.
Nếu quý vị góp phần vào việc mang lại hạnh phúc cho người khác, quý vị sẽ tìm thấy mục đích chân thực, ý nghĩa thực sự của cuộc đời."

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14
2. Có người hỏi Đức Dalai Lama:

"Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại?"
Ngài trả lời:
" Con người … bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe.
Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai.
Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết … Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ."


                        ***
3.Ý NGHĨA CUÔC ĐỜI
( Cảm tác theo giáo lý Đạo Phật )
Sinh ra đời trả nợ
Cố gắng đừng vay thêm.
Nên làm lành tạo phước
Giúp tha nhân ấm êm.
Sống êm đềm!
 
Nên sống trong hiện tại
Không lo lắng tương lai
Vì ngày mai chưa tới
Làm việc lành hôm nay.
Đời không dài!
 
Tránh làm các việc ác
Phải trả quả kiếp sau.
Nên tạo các nhân thiện
Luật nhân quả nhiệm mầu
Không khỏi đâu!
 
Sám hối việc tội lổi
Giữ tâm thiện hôm nay.
Lòng thương người rộng mở
Đời vô thường - đổi thay
Không lâu dài!
 
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali .ngày 17 / 02 / 2011