Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

BẰNG HỮU TẠI CANADA

Thánh lễ cầu nguyện 
cho linh hồn  
Peter André Dũng Lạc Phạm Xuân Ninh
tức nhà thơ Hà Thượng Nhân 
do các bằng hữu tại Canada và gia đình b/h Dương Khắc Đệ xin, đã được cử hành tại nhà thờ Saint-Pascal-Baylon số 6570 đường Côte-Des-Neiges, Montréal, QC, Canada vào hồi 16 giờ 30 ngày chúa nhật 16 tháng 10 năm 2011, do cha Pierre Lê An Khang chủ tế, nhằm hiệp thông với tang lễ được cử hành tại nhà thờ St-Patrick, số 389E Santa Clara, San José (California), vào hồi 2 giờ 30 chiều ngày thứ hai 17 tháng 10 năm 2011.
           FuneralWreath
  
   1-Phân Ưu
Nhận được tin buồn:
Ông Peter André Dũng Lạc Phạm Xuân Ninh
tức nhà thơ Hà Thượng Nhân
Vừa mệnh chung tại San José (California) ngày 15 tháng 9 năm Tân Mão (11-10-2011).
Hưởng thọ 91 tuổi.
Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng bà Phạm Xuân Ninh và tang quyến.
Nguyện cầu Chúa sớm đưa linh hồn Peter André Dũng Lạc về hưởng phúc trên thiên đường.
Các bằng hữu tại Canada
- Tôn Thất Xứng - Lê Dinh
- Nguyễn Bích Hoan - Trịnh Văn Ngọc
- Nguyễn Bá Triệu - Thân Trọng An
- Ngô Văn Hoa - Quản Hùng 
- Bà Nguyễn Xuân Toán - Lê Thành Ý
- Bà Trần Ngọc Sương - Lê Thanh Hương
- Phạm Hữu Khoát - Trương Đình Phước
- Lưu Hữu Dật - Hoàng Văn Thuận
- Đặng Đông Mỹ - Nguyễn Đức Đạt
- Nguyễn Vy Khanh - Lê Trung Nghiêm
- Tôn Thất Thận - Dương Khắc Đệ và Gia Đình 
                         
                          *****
2. Hình Ảnh 
Thánh Lễ Cầu Nguyện
cho linh hồn Peter André Dũng Lạc
tức nhà thơ Hà Thượng Nhân