Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

MỐI LO LỚN CỦA CHÍNH QUYỀN CSVN ?

1 -Thăm bà Bùi Minh Hằng
Ngày 18/02/2012 ,khoảng 27 người gồm bạn bè và những người quen biết khác trong đó có nhà báo, luật sư cả các cựu quan chức công  an  đã tới trại cai nghiện Thanh Hà, Vĩnh Phúc quyết liệt đòi vào thăm “công dân Bùi Minh Hằng”.Bà Hằng đã bị đưa vào trại này từ cuối tháng 11 năm ngoái theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội .   


Xin đọc :
“Chúng tôi rất xót xa cho chị Hằng”
 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/02/120218_ledung_bmh_visit.shtml
2. “Điều có thể gây lo ngại cho chính quyền là trí thức Việt Nam nay không chỉ tư vấn hay phản biện bằng phát biểu mà còn trực tiếp đứng ra làm các công việc cụ thể như ủng hộ người bị oan sai, kể cả đi thăm các nhân vật bị bắt giam như bà Bấm Bùi Hằng.”
xin đọc :
Trí thức và cựu lãnh đạo bị nhắc nhở
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/02/120220_party_warnings_tienlang_case.shtml