Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

TIN TỨC CAO NIÊN

Sức khỏe là vàng

Thật ra sức khoẻ còn quí hơn cả vàng bạc châu báu. Nếu có tiền rừng bạc biển mà đau ốm triền miên thỉ đâu còn gì là hạnh phúc

Vì vậy chúng ta phải biết trân trọng chăm lo sức khỏe , phòng tránh bệnh tật. Nếu rủi ro mắc bệnh thì chúng ta phải biết sớm mà chạy chữa kịp thời. Bài viết dưới đây giúp bạn biết những dấu hiệu báo trước một số bệnh hiểm nghèo.

http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_318.htm