Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU

Fr: BMH
Kiến Nghị Thư với trên 55000 chữ ký 
của đồng hương và thân hữu khắp nơi đã được Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu khởi xướng và Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Ron Boswell bảo trợ. 


thinh nguyen thu UC
Kiến Nghị Thư yêu cầu Thượng Viện Quốc Hội Úc trực tiếp đặt cuộc Đối Thoại Nhân Quyền với cộng sản Việt Nam dưới sự kiểm sát của Quốc Hội và đặt điều kiện cải tiến nhân quyền trong mọi viện trợ phát triển của Úc cho cộng sản Việt Nam Đây là một bước tiến vô cùng quan trọng vì Kiến Nghị Thư này gia tăng vai trò của Cộng Đồng Người Việt Tự Do trong việc theo dõi, đóng góp ý kiến và cập nhật tin tức về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, khi cuộc Đối Thoại Nhân Quyền song phương diễn ra tại Úc Châu, và tạo cơ hội cho Quốc Hội thẩm định tra cứu hiệu quả của các cuộc Đối Thoại.
Mời xem:
Họp báo đệ trình Kiến Nghị Thư tại trụ sở Quốc Hội Liên Bang Úc
                             *****
Fr: T Nguyen
1. Các websites đã đăng tin:
http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/2273-2273
http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=21603
2.Truyền thông quốc tế cũng đã loan tải:
   *Chanel 9: Australia to push for Vietnam human rights http://news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=8487259
   *Nationals: Senate unites in support of Vietnam human rights
http://www.nationals.org.au/News/LatestNews/tabid/94/articleType/ArticleView/articleId/7531/Senate-unites-in-support-of-Vietnam-human-rights.aspx