Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

VINH DANH QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA

vinh danh 2
vinh danh 3
Bài viết và hình ảnh: Lễ Thượng Kỳ Ngày Quân Lực 19-6 tại Sydney, Úc Đại Lợi...

Video clip: Lễ Thượng Kỳ và Vinh Danh Quân, Cán, Chính, Cảnh nhân ngày Quân Lực 19-6 tại Paris, Pháp Quốc... Video clip do Ông Nguyễn Văn Đông, cựu chuyên viên kỷ thuật của đài Truyền hình 9, Saigon, Việt Nam Cộng Hòa, thực hiện...


95 hình: Kỷ Niệm Ngày Quân Lực lần thứ 47 tại Arlington, Texas…..Hình ảnh do Ông Richard Nguyễn thực hiện…..

201 hình: Lễ Kỷ Niệm & Diễn hành nhân Ngày Quân Lực 19-6 lần thứ 47 tại Houston, Texas....Hình ảnh do Ông Nguyễn Vân Tùng cung cấp.

172 hình: Kỷ Niệm Ngày Quân Lực lần thứ 47 tại Falls Church, Virginia - Lễ Truy Điệu và Văn Nghệ Đấu Tranh do Phong Trào Hưng Ca (Ca/Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh) phụ trách, 16-6-2012....Hình ảnh do Ông Nguyễn Văn Đặng cung cấp...

168 hình: Kỷ Niệm Ngày Quân Lực lần thứ 47 tại Falls Church, Virginia – Chào Cờ Ngày Quân Lực 17-6-2012.....Hình ảnh do Ông Nguyễn Văn Đặng cung cấp...

249 hình: Kỷ Niệm Ngày Quân Lực lần thứ 47 tại Falls Church, Virginia : Lễ Truy Điệu và Văn Nghệ Đấu Tranh do Phong Trào Hưng Ca Việt Nam (Ca/Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh) phụ trách, và Chào Cờ Ngày Quân Lực…Hình ảnh do Thủ Đức Trần Bửu Khánh, cựu Phóng Viên Quân Đội /TC. CTCT thực hiện...

123 hình: Kỷ Niệm Ngày Quân Lực lần thứ 47 tại Falls Church, Virginia: Lễ Truy Điệu và Văn Nghệ Đấu Tranh do Phong Trào Hưng Ca Việt Nam (Ca/Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh) phụ trách, và Chào Cờ Ngày Quân Lực ...Hình ảnh do Thủ Đức Lê Tiến Dũng cung cấp.
Video clip dài 26 phút: Cô Ngọc Đan Thanh nói về Ngày Quân Lực 19-6 của Việt Nam Cộng Hòa.. 


Fr:BMH