Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

THIÊN VĂN

SAO KIM VỚI HIỆN TƯỢNG THIÊN VĂN
THẾ KỶ
Vào đầu tháng sáu vừa qua , dân chúng nhiều nơi trên thế giới đã được chứng kiến một hiện tượng thiên văn hiếm có, chĩ xẩy ra hai lẩn cách nhau tám năm trong mỗi một thế kỷ.

Hiện tượng này được gọi là “Venus Transit”. Từ trái đất chúng ta sẽ nhìn thấy hình chấm đen của sao Kim ( Venus) di chuyễn ngang qua đĩa sáng mặt trời
Bài dưới đây nói vể hiện tượng Sao Kim ngang qua Mặt trời vào những ngày 5-6 tháng sáu vừa qua và nhửng đặc điểm của sao Kim
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_479.htm