Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

MÀN BÍ MẬT CỦA VŨ TRỤ

Hạt “ Chúa Trời” giúp vén màn bí mật của vũ trụ
Trong vài thập kỷ qua, ngành vật lý đã xây dựng được “Mô hình chuẩn” làm khung cho sự hiểu biết về các hạt và tương tác cơ bản trong tự nhiên.

Một trong những thành phần cơ bản của mô hình này là trường lượng tử giả thiết phổ biến, cung cấp khối lượng cho các hạt, được gọi là trường Higgs. Tất cả các trường lượng tử đều có một hạt cơ bản đi kèm, và hạt đi với trường Higgs là hạt boson Higgs. Hạt sơ cấp này là mắt xích còn thiếu trong lý thuyết về hạt cơ bản, được các nhà vật lý coi là chìa khóa cấu trúc cơ bản của vật chất
Vỉ vậy việc Cơ quan Nghiên cứu Nguyên tử Châu Âu (CERN) thông báo đã phát hiện ra hat boson Higgs vào tuần trước đã đưọc giới khoa học toàn thế giới hân hoạn đón nhận. Bài viết dưới đây nói rõ hơn vế hat boson Higgs và sự phát hiện ra hạt này
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_483.htm