Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI HẢI NGOẠI

Fr: BMHA.-  Chương trình Truyền hình lần  thứ 1068 của Truyền hình Việt Nam - HTĐ, ngoài phần tin tức cộng đồng, Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, là phần phóng sự Buổi Tiệc Gây Quỷ giúp Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, trùng tu những nghĩa trang thuyền nhân của các trại tỵ nạn tại các quốc gia trong vùng Đông Nam Á Châu...
   
Video clips do Anh Nguyện Phúc Bùi Bảo Lân và Cô Trần Phương Mai thực hiện...
1: Tin Tức : http://youtu.be/oViO0aqfw2w
2: Phóng Sự : http://youtu.be/elN58w37n_Q
B.- Đêm Alfa do Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tại Toronto, Canada tổ chức...1 Đêm Alfa, Toronto, Canada...Lễ Rước Quốc, Quân Kỳ...
2 Đêm Alfa, Toronto, Canada...Lễ Chào Cờ... 3 Đêm Alfa, Toronto, Canada...Phút Mặc Niệm... 4 Đêm Alfa, Toronto, Canada... Họat Cảnh Trăng Thanh Bình...
C.- Dạ Tiệc Nghị Hội Người Việt Tòan Quốc Hoa Kỳ...130 hình: Dạ tiệc Nghị Hội Người Việt Toàn Quốc Hoa Kỳ Lần Thứ 27, tại Falls Church, VA, ngày 21-9-2012...Hình ảnh do Ông Nguyễn Văn Đặng thực hiện…...


D.- Buổi Ra Mắt Sách : Nhìn Lại Sử Việt 3....20 hình phần1: Buổi Ra Mắt Sách tại Falls Church, VA: “Nhìn Lại Sử Việt 3” của GS Lê Mạnh Hùng đến từ Luân Đôn...Hình ảnh do Ông Nguyễn Văn Đặng thực hiện... 66 hình phần 2: Buổi Ra Mắt Sách tại Falls Church, VA: “Nhìn Lại Sử Việt 3” của GS Lê Mạnh Hùng đến từ Luân Đôn…Hình ảnh do Ông Nguyễn Văn Đặng thực hiện…
E.- Đêm Hội Ngộ Cựu SVSQ Trừ Bị vùng HTĐ và Phụ cận...217 hình: Đêm Hội Ngộ Cựu SVSQ Trừ Bị vùng HTĐ và Phụ cận, tại Falls Church, VA ngày 23-9-2012. Hình ảnh do Ông Nguyễn Văn Đặng thực hiện..