Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GIEN

Tranh luận vể thực phẫm biến đổi gien lại bùng nổ ... Thực phẩm biến đổi gien, hay còn gọi là GMO (viết tắt của Genetically Modified Organism), là những thực phẩm mà vật liệu di truyền của chúng được biến đổi theo ý muốn chủ quan của con người nhờ công nghệ sinh học hiện đại, hay còn gọi là công nghệ gien.
Chính thức ra đời vào khoàng những năm 1980 đến 1990 , nhiểu thực phẫm biến dỗi gien đã được sản xuất qui mô như bắp, đậu nành, bông gòn…   Mặc dầu vậy việc sản xuất các thực phẩm biến đỗi gien vẫn tiếp tục bị chống đối vì lý do rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe. Phong trào chống đối này mới đây đột nhiên bùng nổ trở lai sau khi kết quả một nghiên cứu tại Pháp cho biết bắp (ngô) biến đổi gien đả gây ung thư cho chuột . Bài viết dưới đây trình bày các lợi hại của thực phẫm biến đổi gien và “ngòi nỗ” cho cuộc tranh luân hiện đang xẫy ra http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_287.htm