Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

GIÀ TRẺ CƯỜI CHÚT CHƠI 4

 Man : How old is your father?
Boy : As old as me.
Man : How can that be?
Boy : He became a father only when I was born


-Cha cháu bao nhiêu tuổi thế ?
\
-Cùng tuổi với cháu (từng chữ :Cũng già như cháu)
-Sao có thể như ( thế/vậy) được ?
-Ổng chỉ trở thành cha sau khi cháu ra đời .


RIDDLE
Why is the letter A like a flower ?How to Dr...
Vì sao chữ A giống như cái hoa?
Because B is always after it      Vì (chữ) B (bee)  luôn luôn (theo )sau nó (chử A)          
          
Cách nhanh chóng làm giầu vốn tiếng Việt     
     How to Dr... bông HOA : a flower
Đặt những phụ âm trước âm  OA
BBoa : từ tiếng Pháp Pourboire : tiền boa : tiền típ ( tip )
CH Choa : chúng ta    We

HHoa : flower
Hoa hậu : beauty queen – Hoa mắt :to be dazzled. Ba hoa : to boast


  KH    OA  Khoa học : science Khoa chân múa tay :to jesticulate

  L  Loa ; loudspeaker/megaphone
  M  Moa ; tiếng Pháp Moi : I tôi Toa moa cùng đi :You and I will go together

  T  Toa : tiếng Pháp : toi you : ngôi thứ hai số ít Toa xe hoả : car - toa ăn : restaurant car.. toa thuốc prescription Kê toa/ ra toa/cho toa : to write ou
t a prescription

  X  Xoa ; to rub Xoa dầu cù là vào ngực :to rub balm on the chest- xoa dịu : to soothe Xoa đầu đứa bé : to pat the head of a little child