Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

RỐI LOẠN NHỊP TIM

Rối loạn nhịp tim xảy ra khi các xung điện trong tim phối hợp nhịp tim không hoạt động đúng, làm trái tim đập quá nhanh, quá chậm hoặc đột xuất. Rối loạn nhịp tim là phổ biến và thường vô hại.; hầu hết mọi người dều có lúc nhịp tim đập không đều .

Tuy nhiên, một số rối loạn nhịp tim có thể gây khó chịu - thậm chí đôi khi đe dọa tính mạng như gây đột quỵ hay làm suy tim. Do đó mọi người trong chúng ta nên biết tự theo dõi nhịp tim của mình và biết khi nào cẩn phải tìm sự giúp đỡ của bác sĩ. Bài dưới đây chỉ cách cho chúng ta làm sao tự đếm nhịp tim của mình và tìm hiễu thêm vể căn bệnh rung tâm nhĩ nếu chẵng may mắc phải http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_464.htm