Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

TIN BUỒN

Fr: BMH*Loan Phan
Fry 1
Ông Frank G. Fry đã qua đời sáng nay chủ nhật 04 tháng 11 năm 2012 trong nhà dưỡng bệnh.
  Ông là người chủ xướng  Kế hoạch Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, một biểu tượng chống  Việt Cộng quan trọng nhất đối với người Việt tỵ nạn Cộng Sản, trên công thổ Hoa Kỳ tại Little Saigon Nam Cali.

              Fry 2 Fry 3

Ông cũng là Cựu Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Califonia  và là đương kim chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài.


                             Funeral wreath thanh kinh_thumb[1]