Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

TIN BUỒN

Fr: BMH* Nguyễn Văn Minh
  Ông Vũ Văn An
 Cựu Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên
của TĐ 50 Chíến Tranh Chính Trị
Khóa Cương Quyết 2 Đà Lạt 1954.
Đã từ trần vào 9 giờ sáng, ngày Thứ Bảy 17 tháng 11, 2012,
tại Santa Ana , Nam California.
Hưởng Thượng Thọ 89 tuổi.

                  Funeral wreath thanh kinh_thumb[1]
 
Tang lễ sẽ được tổ chức tại Nhà Thờ La Vang, Santa Ana, CA.
vào ngày 24 tháng 11, 2012.
Chương trình chi tiết Tang lễ sẽ được thông báo sau.
Liên lạc:
Bà Quả Phụ Vũ Văn An : 714-751-9642