Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

TIN BUỒN

Fr: Toan Ngoc Đặng*Quynh Thi Dang* Nga Bich Duong* Phan Trung Đam* Ngan Kim Le* Huong Diem Lưu*
Bà Quả Phụ  ĐẶNG QUỐC KHÁNH
Nhũ danh Maria ĐẶNG THỊ CHẮT
đã từ trần lúc 15 giờ 50 ngày 24 tháng 11 năm 2012 tại tư thất ( Ajax,Ontario. Canada)
Hưởng thượng thọ 92 tuổi.
Xin cầu nguyện cho Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa trên cõi thiên đàng.
            Funeral wreath thanh kinh_thumb[1]

  CÁO PHÓ

Chúng con xin báo là Mẹ chúng con đã ra đi trong giấc ngũ rất êm ả với con cháu quây quần. Sáu ngày trước khi ra đi,Mẹ chúng con đã lãnh nhận đũ các phép Bí Tích Thánh Thể như rước Mình Thánh Chúa, Xức Dầu Thánh và Ơn Toàn Xá cho
 Cụ Bà Quả Phụ  ĐẶNG QUỐC KHÁNH
 Nhũ danh Maria ĐẶNG THỊ CHẮT
 về với Chúa lúc 15 giờ 50 ngày 24 tháng 11 năm 2012 tại tư thất (Ajax, Ontario, Canada). Hưởng đại thọ 92 tuổi.
 Ngày Giờ Thăm Viếng
 Nhà Quàn Jerrett Funeral Homes – Vaughan Chapel 8088 Yonge Street, Thornhill, Ontario, L4J 1W3 Tel: 905-889–8889 (English) 416-970-4911 (Việt) Thứ năm, ngày 29/11/2012: 6 – 9 pm Thứ sáu, ngày 30/11/2012: 6 – 9 pm  
Thánh Lễ An Táng
 Thánh đường St. Rose of Lima 3220 Lawrence Avenue East Toronto, Ontario Lúc 10 giờ, Thứ Bảy ngày 1/12/2012
 Lễ Mai Táng
 Sau Thánh lễ, linh cửu sẽ được đưa về nơi an nghỉ tại nghĩa trang Holy Cross Cemetery 8361 Yonge Street, Thornhill, Ontario, L3T 2C7
 Tang Gia
 Con gái ĐẶNG MỘNG THU
 Con rể: VŨ TRUNG THÂN
 Cháu ngoại: VŨ THIÊN ÂN, vợ và các con.
 Cháu ngoại: VŨ THIÊN MINH, vợ và các con.

Chúng con cũng xin cầu quí vị cầu nguyện thêm cho Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa trên cõi thiên đàng. 

             (Xin miễn phúng điếu)