Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

'’CHÙA ĐIỆN TỬ “GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Fr: Thang Ha

  Trước khi hệ thống Internet được phổ biến khắp nơi như hiện nay thì các cơ sở Phật giáo gần như chỉ được cộng đồng biết đến qua các kênh thông tin như báo chí, đài phát thanh hay thậm chí là qua “truyền miệng”. CHUA QUAN SU Nhưng bây giờ, qua các trang mạng như website , trang thông tin , mạng xã hội facebook… mạng internet đang là nơi chứa đựng nguồn tài liệu quan trọng, và là phương tiện truyền bá đạo pháp có hiệu quả rất lớn đối với các tôn giáo trong đó có Phật giáo. 
Nhiều chùa, tự viện đã trở thành  “điện tử” .
  Ảnh : Chùa Quán Sứ 

  Mời click vào link để chiêm ngưỡng
                     7 cảnh Chùa Online

                        http://ChuaOnline.com

- Sau đó, quý đạo hữu click vào 1 trong 7 chữ số tại góc dưới tay trái, màn hình sẽ thay đổi cảnh Chùa. - Click vào chữ "thắp hương" sẽ thấy khói hương nghi ngút. - click mũi tên tại góc dưới tay mặt trong khung nhỏ "Tủ kinh tụng" sẽ xuất hiện danh sách các bộ kinh để  nghe các thày tụng niệm bộ kinh mà qui đạo hữu lựa chọn. - click vào chữ "thuyết pháp", sẽ xuất hiện một kho kinh audio online -  click vào link : http://tuvien.com/audio/thuyet_phap.htm?1 để nghe rất nhiều thày giảng kinh thuyết pháp.               Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật http://www.vietfreefun.com/forum/showthread.php?158699-Ng%C3%B4i-ch%C3%B9a-%E2%80%9C%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD%E2%80%9D-gi%E1%BB%AFa-%C4%91%E1%BB%9Di-th%C6%B0%E1%BB%9Dng