Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

TIN BUỒN

Fr: BMH            
                Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác
ht Thich ho Giac
Tăng Thống Gíáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa viên tịch lúc 6 giờ 19 phút  (giờ Houston) sáng thứ tư 5.12.2012, âm lịch 22 tháng 10 Nhân Thìn tại Chùa Pháp Luân ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, sau một thời gian lâm bệnh trầm trọng, trụ thế 84 tuổi.Hành trạng sơ lược Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác Tỳ kheo Giác Đẳng Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thế danh Ngô Bửu Đạt, sanh ngày 14-1-1928. Mẹ mất sớm, thân phụ Ngài xuất gia nên Ngài vào chùa lúc 5 tuổi. Thân phụ Ngài, Hòa Thượng Thích Thiện Luật là một trong những danh tăng đưa Phật Giáo Nguyên Thủy vào Việt Nam và sau nầy trở thành Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Trong thời niên thiếu, Hòa Thượng Thích Hộ Giác là một học tăng ưu tú của Trường Cao Đẳng Phạn Ngữ Pnom Penh. Sau khi tốt nghiệp ưu hạng tại trường nầy Ngài sang Miến Điện và Tích Lan nghiên cứu Phật học. Với sự uyên thâm hai văn hệ Phạn ngữ và Pali, Ngài được tuyển thỉnh làm một trong 2500 thành viên của lần Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển thứ VI tổ chức tại Ngưỡng Quang, Miến Điện năm 1957. Sau nhiều năm du học ở xứ người, Hòa thượng trở về Việt Nam đảm lãnh chức vụ Tổng Thư Ký đầu tiên của Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam và thành lập Phật Học Viện Pháp Quang nơi đào tạo hơn phân nửa số lượng tăng tài của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Pháp nạn 1963 là biến cố chấn động toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam và thế giới. Ngài tham gia Ủy Ban Liên Phái và bị bắt cầm tù. Khi bản Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời, Ngài trở thành một trong những thành viên sáng lập cơ cấu Giáo hội và giữ nhiều trách vụ quan trọng như Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp. Năm 1967 Ngài giữ chức vụ Phó Giám Đốc Nha Tuyên Uý Phật Giáo, Quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Năm 1981 trước sự thúc ép của Ban Tôn Giáo Chính phủ Cộng sản ép buộc Ngài tham gia Giáo Hội do Đảng và Nhà nước Cộng sản thành lập để làm công cụ chính trị, Ngài quyết định rời Việt Nam vượt biên bằng đường bộ sang Kampuchia. Năm 1982 Ngài định cư tại Hoa Kỳ. Một năm sau đó, 1983, cùng với tám vị nguyên thành viên của Hội Đồng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN thành lập Hội Đồng Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại mà bản thân Ngài được hội đồng thỉnh cử vai trò Tổng Thư Ký. Năm 1984 do sự thỉnh cầu của Chư Tăng và Phật tử xa gần Ngài nhận lời giữ chức vụ Chủ tịch Hội Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Năm 1992, khâm tuân lời kêu gọi của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Ngài cùng đông đảo chư tôn đức và quí cư sĩ thành lập Uỷ ban Vận động và hình thành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ. Không lâu sau đó, cơ cấu nầy được Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang ủy nhiệm Giáo hội tại Hoa Kỳ gánh vác vai trò Văn Phòng II Viện Hóa Đạo mà Ngài làm Chủ tịch, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ cho tới năm 2011. Năm 1997, Chư Tăng Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam Hải Ngoại suy tôn Ngài lên ngôi vị Tăng Thống của Giáo Hội. Năm 2008, với sự thỉnh cầu của Hội Đồng Lưỡng Viện, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ban hành Giáo chỉ cung thỉnh Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác lên ngôi vị Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngài là một trong những vị Pháp sư lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam với 27 tác phẩm đã sáng tác, dịch thuật. Trong đó có 5 tác phẩm lớn chưa ấn hành. Hoà thượng trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ 19 phút sáng 5-12-2012 Ngài đuợc biết đến nhiều với đức tánh hoà ái, không nặng tinh thần tông phái ; luôn lấy tình người làm phương châm xử thế. Ngài ra đi trong sự thương kính khôn cùng của đông đảo chư tăng ni phật tử xa gần.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Vừa được tin khấp báo Đại lão Hòa thượng THÍCH HỘ GIÁC, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, sau một thời gian lâm trọng bệnh đã xả báo an tường, thâu thần thị tịch tại Chùa Pháp Luân thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ lúc 6 giờ 19 phút ngày 22 tháng mười năm Nhâm Thìn, 5.12.2012, trụ thế 84 tuổi. Hòa thượng là chổ dựa tinh thần của Phật giáo đồ Hải ngoại. Ngài đã ra đi trong khi Phật Pháp đang cần người xiển dương đắc lực, đạo pháp và đất nước đang cần đức hạnh và tài trí của Ngài trong công cuộc vận động Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn. Sự ra đi của Hòa thượng là một mất mát lớn cho Giáo hội trong và ngoài nước, nhưng đồng thời dựng lên tấm gương sáng cho Pháp hữu và đàn hậu học noi theo. Kính xin chân thành gửi lời phân ưu đến Môn đồ Pháp quyến, và nguyện cầu Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc. Thay mặt Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam Võ Văn Ái & Ỷ Lan


Fr:Kim Anh Truong
Tin Viên Tịch: KHẨN BẠCH 
.Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác tân viên tịch.

Please, Every Temple’s Bell Will Sound in Honor of The Ceremony of The Most Venerable Master Thich Ho Giac Returning to the Buddha Land Dec 5, 2012
Please, From Today December 5 to December 16, 2012 Every Temple’s Bell Will Sound in Honor of The Ceremony of The Most Venerable Master Thich Ho Giac Returning to the Buddha Land
Phật Lịch 2556 - DL 2012


KHẨN BẠCH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Trưởng Lão, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,
Kính thưa chư thiện nam, tín nữ Phật tử,

Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian thành tâm kính cáo bạch đến chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử mười phương:
Cố Hòa Thượng THÍCH HỘ GIÁC, Đức Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy đã viên tịch vào lúc 6 giờ sáng ngày 5 tháng 12 năm 2012 (nhằm ngày 22 tháng 10 năm Nhâm Thìn), tại Houston Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 85 tuổi.
Tiểu Sử, Cáo Phó, Chương Trình Tang Lễ chính thức của Giáo Hội sẽ được cập nhật sớm nhất khi E-Temple HoPhap.net có được tin tức sớm nhất.
Muốn biết thêm chi tiết TANG LỄ xin quý chư Tôn Thiền Đức và Đại chúng hoan hỷ liên lạc về Chùa Pháp Luân
13913 S. Post Oak Rd
Houston TX 77045
Phone: (713) 433-4364
Fax: (832) 550-2889

Namo Buddhaya - E-Temple: HoPhap.Net praying Lord Buddha for You, Master
Kính Lễ và Khấp Báo
===============================================
The Most Venerable Master Thich Ho Giac
Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng HỘ hạ GIÁC
Đức Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy
ĐẠO TRÀNG TU VIỆN HỘ PHÁP & TU VIỆN HỘ PHÁP TRÊN KHÔNG GIAN
Nhất tâm kính lễ cố Giác Linh Hòa Thượng
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
VÀ NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN
GIÁC LINH TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH
khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC
SỚM HỒI NHẬP TA-BÀ, ĐỂ HOÁ ĐỘ CHÚNG SINH
May You Rest in The Pure-Land -- Namo Amitabha Buddhaya -- HoPhap.Net

--