Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

TIN BUỒN

         Cụ Gioan Lê Như Khôi
    Nguyên Chỉ Huy Phó Quân Nhạc QLVNCH 
   Sinh ngày 2 tháng 10 năm 1920  tại Lưu Phương,
   Ninh Bình, Việt Nam 
   Hưởng thượng thọ 93 tuổi  
   Được Chúa gọi về vào lúc 10 giờ 45 phút sáng  thứ Tư
   ngày 9 tháng 1 năm 2013 ( nhằm ngày 28 tháng 11  năm
   Nhâm Thìn) tại Paris ,Pháp Quốc.

                          Funeral wreath thanh kinh_thumb[1]
cao pho cu Khoi