Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

TIN BUỒN

Ông TRẦN NHƯ TRÁNG
Pháp danh CHÁNH MINH HÒA
-Nguyên Giáo sư Dại Học Luật Khoa Saigòn
-Nguyên Phó Khoa Trưởng Phân Khoa Khoa Học Xã Hội,Viện Dại Học Vạn Hạnh
-Nguyên Phó Giám Dốc Nha Báo Chí Phủ Phó Tổng Thống VNCH
Sinh năm 1936 tại Bắc Ninh,ViệtNam
dã từ trần  ngày 2 tháng 2 năm 2013 (nhằm ngày 22 tháng 12 năm Nhâm Thìn
tại Ronald Reagan Medical Center,UCLA, Los Angeles, Ca USA
Hưởng thọ 77 tuổi
                        FuneralWreath

   10311270-PU 1P-Tran Nhu Trang