Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

TIN BUỒN

Fr: Pham Anh Dung * Nhat Lung

Bác Sĩ  PHẠM SĨ THẾ
Quân Y Hiện Dịch Khóa 6
Nguyên Y Sĩ Thiếu Tá Quân Lực VNCH tại Tổng Y Viện Cộng Hòa
Bác Sĩ tại East Louisiana State Hospital, Jackson, Louisiana
Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1935 tại Thái Bình, Việt Nam
đã từ trần vào lúc 4 giờ 15 chiều ngày 06 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày 26 tháng 12 Âm Lịch năm Nhâm Thìn) tại Houston, Texas - Hoa Kỳ
Hưởng Thọ 78 Tuổi

         Funeral wreath thanh kinh_thumb[1]

Linh cữu được quàn tại:
Nhà Quàn Vĩnh Cửu (Chapel of Eternal Peace at Forest Park) 2454 S. Dairy Ashford - Houston Texas 77077 - Điện thoại:
281-531-8180
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ- Lễ Nhập Quan và Phát Tang: thứ Sáu ngày 08 tháng 02 năm 2013, 11 giờ sáng
- Thăm Viếng:

thứ Sáu ngày 08 tháng 02 năm 2013, từ 1giờ chiều đến 9giờ tối
thứ Bảy ngày 09 tháng 02 năm 2013, từ 10giờ sáng đến 1giờ chiều
- Lễ Di Quan và Hỏa Táng: thứ Bảy ngày 09 tháng 02 năm 2013, lúc 1giờ chiều
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO- Vợ: Bà quả phụ Phạm Sĩ Thế, nhũ danh Trần thị Lan
- Trưởng Nữ: Phạm thị Lan Anh
- Thứ Nữ: Phạm thị Lan Chi, chồng Phạm Tất Trọng và các con
- Thứ Nữ: Phạm thị Lan Phương, chồng Nguyễn Thanh Tòng và các con
- Thứ Nữ: Phạm thị Lan Thanh, chồng Hoàng Đình Phước và các con
- Thứ Nữ: Phạm Lan Thi và các con
- Trưởng Nam: Phạm Sĩ Thế Hùng, vợ Daisy Macasieb và các con
- Dưỡng Nữ: Vũ Thúy Phượng, chồng Trần Minh Hoàng và các con
- Anh Trai: Phạm Sĩ Liệu, các con và các cháu
- Anh Trai: Phạm Sĩ Vân (quá cố), các con và các cháu
- Em Gái: Bà quả phụ Lê Đình Điểu, nhũ danh Phạm thi Dung, các con và các cháu
- Em Gái: Bà quả phụ Nguyễn Quang Hưng, nhũ danh Phạm thị Nga
(Bích Huyền), các con và các cháu
- Em Dâu: Bà quả phụ Phạm Sĩ Trung, nhũ danh Nguyễn thi Nụ và các con
- Em Trai: Phạm Anh Dũng, vợ Nguyễn thị Minh Hà và các con
- Em Gái: Phạm thị Kim Lan, chồng Phạm Huy Chương và các con
 CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG - XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU