Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

VẪN CÒN CỐ BỊT MẮT TRỜI ?

Việt Nam: Chính quyền tìm cách kiểm soát việc góp ý sửa đổi Hiến pháp

Tóm lược bài của Thanh Phưong trên RFI (1)

 The eye of god by ~hyuhgj on deviantARTKể từ khi chính quyền Việt Nam kêu gọi nhân dân góp ý cho bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ngày càng có nhiều người tham gia ký tên các kiến nghị, các tuyên bố, hoặc đăng trên mạng các bài viết đòi hỏi dân chủ hóa đời sống chính trị :xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của đảng, đòi tam quyền phân lập, quyền tư hữu đất đai, phi chính trị hóa quân đội, đòi đưa dự thảo Hiến pháp ra trưng cầu dân ý…( Ành : Eye of God –Yahoo)

Trước tình hình này, chính quyền dang tìm mọi cách để kiểm soát :

A. Vận dụng mọi phương tiện truyền thông nhà nước 

1. Hạ thấp giá trị các kiến nghị...

Diển hình là vụ bản kiến nghị  72 do 72 nhân sĩ trí thức tên tuổi khởi xướngNhm nhn sĩ tr thức khởi xướng kiến nghị 72 v dự thảo sửa đổi Hiến php 2013. .Báo Đại Đoàn Kết và đài truyền hình VTV1 khẳng định là đa số những chữ ký ủng hộ kiến nghị này là  « mạo danh » do « động cơ chính trị không trong sáng của một số người có tư tưởng đối lập ».

Trang Bauxite Việt Nam, nơi khởi xướng bản kiến nghị 72, đã ngay lập tức phản bác lời cáo buộc này, tố cáo chính quyền đang truy tìm danh tích những người soạn thảo kiến nghị 72 và Dự thảo Hiến pháp 2013  để đàn áp theo lối xé nhỏ phong trào, đồng thời dọa dẫm, đàn áp những người tham gia ký kiến nghị.

 2. liên tục đăng những bài báo phản bác những quan điểm đòi đa nguyên, đa đảng trong việc góp ý Hiến pháp, thậm chí còn khẳng định « Đảng với dân là thống nhất, phủ nhận Đảng tức là phủ nhận vai trò của dân ».

B.vận động người dân  điền vào « Phiếu lấy ý kiến nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ». Trên phiếu này, người dân chỉ có thể, hoặc là trả lời « đồng ý với toàn văn bản dự thảo Hiến pháp », hoặc « đồng ý với những nội dung khác trong dự thảo », kèm theo ý kiến góp ý, đề nghị sửa đổi, bổ sung những Chương, Điều hoặc từ ngữ cụ thể.Được yêu cầu đóng góp ý kiến theo kiểu đích danh như vậy dĩ nhiên là đa số người dân sẽ trả lời « đồng ý » để được yên thân, chứ chắc là sẽ chẳng có mấy ai dám nói ra những điều mình nghĩ.

Ý kiến

Trên trang mạng Ba Sàm hôm nay, ông Nguyễn Trung, một cựu cán bộ đảng viên cao cấp, cho rằng lẽ ra « nhân dịp sửa đổi Hiến pháp lần này, Bộ Chính trị nên mời các trí thức có uy tín hình thành một số diễn đàn khoa học và công khai cho những vấn đề hệ trọng của đất nước để tạo sự đồng thuận tốt nhất có thể trong Hiến pháp mới. Đồng thời phát huy dân chủ để nhân dân tự triển khai những diễn đàn như thế ở mọi nơi ». Theo ông Nguyễn Trung, « mọi cách làm trong việc sửa đổi Hiến pháp nếu chỉ nhằm quy kết hoặc khép tội những “ý kiến khác cho thấy Bộ Chính trị trong thâm tâm vẫn kiên quyết giữ nguyên hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước như hiện tại. Làm như thế, hiển nhiên sẽ chỉ tiếp tục xô đẩy đất nước đi sâu thêm vào con đường của thảm họa ».
(1) http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130311-viet-nam-chinh-quyen-tim-cach-kiem-soat-viec-gop-y-hien-phap

       
Dân cũng như nước… Có thễ chở thuyền mà cũng có thể lật úp thuyền..