Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

TIN BUỒN

Fr: Ban Chap Hanh Hoi Ai Huu Cuu Hoc Sinh  Chu Van An -
Bac California

Cụ : NGUYỄN ĐỨC HIẾU
 Pháp danh Thiện Đức Chánh Giáo
 Sinh ngày 6 tháng 2 năm 1914 tại Hải Dương, Việt-Nam
 Đã mệnh chung vào lúc 4 giờ chiều ngày 7 tháng 3 năm 2013
Tại Sacramento, California
Hưởng thọ 99 tuổi                               

                              Mixed Flowers Funeral Wreath
Linh cửu hiện quàn tại: Elk Grove Memorial Park & Mortuary 9189 East Stockton Blvd. Elk Grove, CA 95624 ĐT: (916) 732-2031
 CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
 Thứ Năm ngày 14 tháng 3 năm 2013 1:00 pm – 2:00 pm Lễ nhập quan và phát tang 2:00 pm – 5:00 pm Thăm viếng
 Thứ Bảy ngày 16 tháng 3 năm 2013 1:00 pm – 2:00 pm Thăm viếng 2: 00 pm – 4:00 pm Điếu văn và Phân ưu 4:00 pm – 5:00 pm Thăm viếng
 Thứ Hai ngày 18 tháng 3 năm 2013 10:00 am Di Quan và Hoả Thiêu
Địa điểm: Elk Grove Memorial Park & Mortuary
9189 East Stockton Blvd. Elk Grove, CA 95624
ĐT: (916) 732-2031     
            TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO  
Trưởng Nam: Nguyễn Đức Nghĩa, vợ và các con
Thứ Nam: Nguyễn Đức Chí
Trưởng Nữ: Nguyễn Tường Khanh và các con
Thứ Nam: Nguyễn Đức Kiên , vợ và các con
Thứ Nam: Nguyễn Đức Cương và các con
Thứ nữ: Nguyễn Lương Khanh, chồng và các con
Thứ Nam: Nguyễn Đức Trung
Thứ nữ: Nguyễn Tố Khanh và con       
    Cáo Phó này thay thế thiệp tang
   XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU VÀ VÒNG HOA