Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

TRUNG QUỐC : PHƠI BẦY CHẾ ĐÔ LAO CẢI VÔ NHÂN ĐẠO


     
Hình ảnh Yahoo

  CON SỐ TRẠI LAO CẢI ( LAO ĐỘNG CẢI TẠO) CHÍNH THỨC TRÊN TOÀN QUỐC                

MỘT TRẠI LAO CẢI KHỔNG LỒ ĐƯỢC GIẤU DIẾM
giant forced labour camp' (which the country refuses to admit exists www.chariweb.com 

SINH HOẠT CỦA CÁC TÙ NHÂN TRONG MỘT TRẠI LAO CẢILAO ĐỘNG KHỞ CỰC


ĂN UÔNG ĐÓI KHÁT

ĐÁNH ĐẬP ,HÀNH HẠ, NHỤC MẠ…

ỐM ĐAU
  \\

LAO ĐỘNG ĐẾN CHẾT ĐỄ SẢN XUẤT…