Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

TÌM TIN TỨC CHIẾN SĨ VÀ TỬ SĨ QLVNCH

Fr: Gia To*Patrick Willay

Tìm kiếm tin tức Chiến Sĩ & Tử Sĩ QLVNCH….
  Kính chào Quý Vị trên diễn đàn và trên toàn thế giới,
  Gia Đình Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hoà và VAF kính nhờ quý vị phổ biến rộng rãi bản tin nầy

1.- Trường hợp thứ nhất:   Chúng tôi cần tin tức của Cố Trung Tá Trần Ngọc Lưu đã tự tử chết trong trại tập trung cải tạo ngoài miền bắc.Trung Tá Trần Ngọc Lưu phục vụ Sư Đoàn 23 QLVNCH trước 30-4-1975 gia đình chúng tôi không biết tin tức trại cuối cùng cũng như nơi đã an táng hài cốt của ông. 
2.- Trường hợp thứ hai: Chúng tôi cần liên lạc với cựu Đại Uý QL VNCH Võ Hữu Khiêm. Dựa trên tin tức chúng tôi được biết vào tháng 3 năm 1977, cựu Đại Uý Võ Hữu Khiêm đã an  táng cố Thiếu Tá Lê Đình Ẫn trong khu vực nông trường Trần Phú tại địa danh Khe Nước, xã Trấn Yên, huyện Văn Chấn, tỉnh Hoàng Liên Sơn.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi những cựu tù cải tạo nào từng biết tin tức của ông xin vui lòng liên lạc với Chiêu Nguyễn qua địa chỉ email và số điện thoại bên dưới. Email:  gdts.info@gmail.com Phone:  1(408)659-4890

3.- Trường hợp thứ ba: .Hôm nay 20/ 6/ 2013, chúng tôi vưà được một thân hữu ở VN báo tin: Khoảng giữa tháng 6/ 2013, trong lúc đào đất làm nhà họ đã gặp một hài cốt gói trong hai lớp poncho. Tuy quân phục đã mục nát nhưng cũng nhận ra đó là một quân nhân Biệt Động Quân qua phù hiệu đầu cọp cuả binh chủng còn sót lại. Tấm thẻ bài ghi danh tính là Lê Văn Thanh, số quân 62/ 190.991, loại máu O. Ngoài ra còn có một ví da, trong đó có một tấm hình chụp hai vợ chồng và ba đưá con nhỏ, một tấm hình chụp anh ( có lẽ) Lê Văn Thanh và vài người bạn BĐQ. Thân hữu ở VN cho biết có thể anh Lê Văn Thanh hy sinh ngày 24 hoặc 25 tháng 3/1975 vì hai ngày này có xảy ra một trận đánh giữa BĐQ và VC tại nơi tìm được hài cốt. Địa điểm: cách nhà máy làm mì khoảng 50 thước, ở xã Tịnh Phong quận Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi. ... Di cốt anh Lê Văn Thanh nay đã tạm chôn tại nghĩa địa thôn Thế Long, Gò Diệu gần thị xã Quảng Ngãi. Có một chi tiết khó hiểu xin được ghi thêm: Thân hữu ở VN cho biết trên thẻ bài có khắc dòng chữ Tiểu Đoàn 74 BĐQ ! Khó hiểu ở chỗ TĐ 74 BĐQ trước kia thuộc Trại Biên Phòng Lộc Ninh, tỉnh Bình Long cuả Quân Khu III, sau đó tiểu đoàn này đã giải tán để sáp nhập vào các tiểu đoàn khác cuả BĐQ vào đầu năm 1973. Còn tỉnh Quảng Ngãi thì thuộc Quân Khu I, tính đến tháng 3/ 1975 là địa bàn hoạt động cuả Liên Đoàn 11 BĐQ do Trung Tá Nguyễn Ngọc Ấn làm Liên Đoàn Trưởng với ba Tiểu Đoàn 68 ở Sơn Hà, TĐT là Thiếu Tá Quách Thưởng (tạm phụ trách Liên Đoàn Phó); Tiểu Đoàn 69 ở Trà Bồng, TĐT là Thiếu Tá Nguyễn Cảnh Nguyên; Tiểu Đoàn 70 ở Gia Vực do Thiếu Tá Nguyễn Kế Thi làm Tiểu Đoàn Trưởng.

Chúng tôi ghi hết trên đây các chi tiết do thân hữu ở VN cung cấp, hy vọng bà con người Việt khắp nơi giúp tìm được thân nhân anh Lê Văn Thanh để di cốt cuả anh sớm về yên nghĩ cạnh gia đình.
Xin quý vị vui lòng liên lạc với BĐQ Đỗ Như Quyên, điện thoại: 808-935-2390 (USA), điện thư: hononuoc@aol.com. Chân thành đa tạ sự giúp đỡ cuả quí bà con .