Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

TIN TỨC CAO NIÊN

ĐIỂM TIN CUỐI TUẦN 16/8/2013

1-Những thay đổi trong đời sống con người …nhờ tiến bộ vuợt mức cùa khoa học kỹ thuật http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_557.htm http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_556.htm


 2-Sáu triệu chứng thầm lặng của tim http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_530.htm32-

 3. Những quan niệm sai lẩm vể bệnh tiểu đường http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_529.htm

4-Không phài bức ảnh tĩnh mà cũng chẳng phải là video: những bức ảnh động
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_555.htm

 5-Du ngoạn ảo…khắp thế giới http://tintuccaonien.com/docs/docs_10/10_4_40

6-Nhữngthiên tài…không bằng cấp http://tintuccaonien.com/docs/docs_10/10_1_65.htm

7-Nghẽn đường…vì các cụ http://biggeekdad.com/2013/08/geriatric-traffic-jam/#.UgJP-K1uCGw.gmail
                                   ******