Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

LÔ GÍC LÀ CÁI GÌ ?

 Fr: Minh D Nguyen
LÔ GIC LÀ CÁI GÌ CƠ ?
GOLD FISH TANK
Một anh chàng gặp đồng nghiệp đang cầm một cuốn sách.
- Cậu có sách gì vậy?
- Về logic.
- Logic là cái gì cơ?

- Hừm, giải thích không đơn giản đâu. Tớ sẽ giảng cho cậu bằng ví dụ. Chẳng hạn nhà cậu có bể cá không?
- Có.
- Vậy trong bể cá có cá không?
- Có.
- Đó là logic, khi cậu có bể cá thì cậu có nuôi cá. Thế cậu có thích cá không?
- Có.
- Đó là logic, khi cậu có nuôi cá tức là cậu thích cá. Cậu có thích sinh vật không?
- Có.
LOVE

- Đó là logic, khi cậu thích cá nghĩa là cậu thích sinh vật. Cậu có thích phụ nữ hay không?
- Tất nhiên rồi.
- Đó là logic, khi cậu yêu sinh vật thì cậu cũng yêu phụ nữ...
- Thôi đủ rồi, mình đã hiểu thế nào là logic rồi.

……..
Anh ta hớn hở chạy đi gặp giám đốc:
- Ông có bể cá ở nhà không?

gay 2- Không.
- (lẩm bẩm) Ông này đích thị là
 gay rồi!