Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

RAO GIẢNG TIN MỪNG BẰNG CHÍNH CUỘC SỐNG CỦA MÌNH

Cuộc đời 'kỳ lạ' của một bác sĩ trở thành linh mục
cha chung 1
Cuộc đời của linh mục-bác sĩ Nguyễn Viết Chung, hiện phục vụ người nghèo khổ, người dân tộc thiểu số và bệnh nhân phong cùi và HIV ở Kontum, thực ‘kỳ lạ’: Trước khi trở thành một linh mục công giáo, ông Nguyễn Viết Chung từng là bác sĩ chuyên khoa ký sinh trùng sốt rét (năm 1980)  và bác sĩ chuyên khoa da liễu (năm 1993). Trước đó nữa, ông “không biết gì về đạo công giáo” vì ông và gia đình theo đạo ông bà.

Năm 1994 ông theo đạo Công giáo và sau đó vào dòng tu Vinh Sơn. Năm 2003 ông trở thành linh mục và từ năm 2009 ông xin lên sống ở vùng Tây Nguyên để phục vụ những người nghèo khổ, người phong cùi và bệnh nhân HIV.
cha chung 2
Trong cuộc phỏng vấn dành cho ban Tiếng Việt, Radio Australia , linh mục Chung cho biết 3 người đã tác động mạnh mẽ và khiến  ông thay đổi hoàn toàn hướng đi cuộc đời :
1. Giám mục Jean Cassaigne (1895-1973), người Pháp, từng làm Giám mục Sài Gòn (1941-1955). Jean Cassaigne được gọi là ‘Giám mục của người cùi’ vì trước và sau khi làm giám mục Sài Gòn, ông hoạt động với người cùi và cũng chính là người mở trại cùi Di Linh vào năm 1929. Chính bản thân Jean Cassaigne sau này cũng bị bệnh cùi và chết và chôn tại trại cùi Di Linh, Việt Nam, nơi ông gọi là “quê hương thứ hai”.
2. Linh mục giáo sư Marcel Lichtenberger, một linh mục dòng Tên người Bỉ, dạy môn Mô phôi học  tại Đại học Y khoa Sài Gòn khi linh mục Chung là sinh viên năm thứ nhất, 18 tuổi, vào năm 1974
3. ‘Dì Hai Loan’, tức nữ tu Maria Phạm Thị Ngọc Loan thuộc tu hội Nữ tử Bác ái, người phục vụ tại trại cùi Bến Sắn 17 năm và chết ở trại này.
Linh mục Chung cho hay cả ba người đều có chung một điểm khiến ông ngưỡng mộ: họ rao giảng Tin Mừng bằng chính cuộc sống của họ chứ không phải bằng lời nói.
Nguồn :
http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2013-12-20/cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-k%E1%BB%B3-l%E1%BA%A1-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-b%C3%A1c-s%C4%A9-tr%E1%BB%9F-th%C3%A0nh-linh-m%E1%BB%A5c/1238026