Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

TIN TỨC CAO NIÊN

Bản tin 20 tháng 12 năm 2013

*Một tin vui cho những bệnh nhân ung thư. Các nhà khoa học đang tiến tới một phượng pháp trị liệu ung thư mới dựa vào hệ miễn dịch cũa chính bệnh nhân. Phương pháp này ra sao mời qúi vị đọc bài viết dưới đây: http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_255.htm
 * Bệnh cao huyết áp là một trong những căn bệnh cũa người cao niên chúng ta. Bài viết dưới đây giới thiệu một số thực phẩm có thễ giúp chúng ta giảm bớt rủi ro bị bệnh này http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_367.htm